ถาดร่องกุ้งแบบตรง Capsule Type - Winner inter pack